جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

محصولات

لیست محصولات به صورت فایل قابل پرینت به قیمتهای تومان و دلارو قابل دانلود 
ترتیب نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

دوشاخه دسته دار جدید

تعداد در هر کارتن 360 عدد عرضه می گردد. ولتاژ 220 و 10-16~ آمپر

15,000 تومان
دوشاخه چهارگوش میله آهنی

تعداد در هر کارتن 420 عدد عرضه می گردد. ولتاژ 220 و 10-16~ آمپر

15,000 تومان
چهارخانه دیواری میله دار چراغدار

تعداد در هر کارتن 72 عدد عرضه می گردد.

60,000 تومان
چهارخانه دیواری میله دار کلیددار

تعداد در هر کارتن 72 عدد عرضه می گردد.

80,000 تومان
شش خانه کلیددار

قیمت بدون کابل 110,000 تومان قیمت با کابل 1.5 متری 120,000 تومان قیمت با کابل 4.0 متری 130,000 تومان قیمت با کابل 10.0 متری 160,000 تومان در چهار مدل بدون سیم, با سیم 1.5 متری و 4 متری و 10 متری عرضه میگردد. تعداد در هر کارتن به ترتیب 25, 36 ,36و 64 عددی عرضه می گردد

110,000 تومان
دوشاخه کلید دار

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

35,000 تومان
دو شاخه چپقی

تعداد در هر کارتن 360 عدد عرضه می گردد. ولتاژ 220 و 10-16~ آمپر

15,000 تومان
سه شاخه 110

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

30,000 تومان
تبدیل دوکاره تخت آمریکایی

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

11,000 تومان
تبدیل سه به دو ارت دار

تعداد در هر کارتن 408 عدد عرضه می گردد. ولتاژ 220 و 10-16~ آمپر

30,000 تومان
دوشاخه نیم تخت

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

12,000 تومان
دوشاخه تخت

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

12,000 تومان
دوشاخه ساده

تعداد در هر کارتن 600 عدد عرضه می گردد ولتاژ 220 و 10-16~ آمپر

13,000 تومان
دوشاخه دسته دار

تعداد در هر کارتن 360 عدد عرضه می گردد. ولتاژ 220 و 10-16~ آمپر

15,000 تومان
دوشاخه چهار گوش برنجی

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

18,000 تومان
سه راهی کوپل پلاتینی برنجی

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

33,000 تومان
سه راهی تخت پلاتینی برنجی

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

27,000 تومان
سه راهی کوپل پلاتین آهنی

تعداد در هر کارتن ب220 عددی عرضه می گردد.

18,000 تومان
دوشاخه صنعتی لاستیکی ارتداربرنجی

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

20,000 تومان
مادگی صنعتی لاستیکی ارتدار برنجی

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

20,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی