جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

کلید تک پل چراغدار

خلاصه

15,000 تومان

توضیحات

هشدار به هیچ عنوان نباید برای لوازمی غیر موارد توضیح داده شده

در توضیحات به خصوص لوازم گرمایشی و سرمایشی, یخچال, لباس شویی,

جارو برقی و ظرفشویی استفاده گردد

مشخصات

نظرات

5/5 0 0 0

ویدئو ها

کاتالوگ

محصولات مرتبط
مادگی صنعتی لاستیکی ارتدار برنجی 20,000

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

سه راهی تخت پلاتینی برنجی 27,000

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

کلید سه فاز 140,000

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

سه راهی کوپل پلاتینی برنجی 33,000

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

کلید تک پل چراغدار 15,000

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

کلید تک فاز 130,000

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد

مادگی تخت 15,000

این محصول برای ولتاژ 220 و آمپر 10-16~ طراحی شده است موارد مصرف این محصول در لوازم الکترونیکی, صوتی و تصویری, کامپیوتر می باشد